ДОБРОВОЛЦИТЕ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА

От 1.09.2017 година фондация „Подари усмивка” работи по изпълнението на проект „Доброволците, които променят света” финансиран от Националната Програма за Младежта.

Проектът е с продължителност 6 месеца и ще приключи 1.03.2018 г.

Проектът се реализира на територията на община Димитровград и има за цел популяризиране на доброволчеството сред местната общност. То е важен израз на активното гражданско участие, изгражда социален капитал, допринася за социалното сближаване и солидарност. Доброволчеството е важен аспект от активната гражданска позиция и спомага за изграждането на стабилно гражданско общество. Дава възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, взаимоотношенията. Каузите, за които се помага с доброволен труд, са възможност не просто да даваш, а да действаш, да участваш, да си активен. Доброволчеството свързва хората, които помагат заедно с тези, на които се помага, преживяват заедно промяната, успеха и удовлетворението.“Доброволността” е една от съхранените ценности, средство и начин за подпомагане на хора, неспособни сами да се грижат за себе си, подпомагане на обществото в критични моменти, когато са застрашени живота и здравето на други хора или природата като цяло. Да помагаш на другите е една от основните човешки потребности . Доброволчеството е начин на учене, на придобиване на знания и умения през целия живот на човека. Никога не е късно да започнеш с това “учене”.

По проекта ще бъдат привлечени 15 нови доброволци, които заедно с доброволците, работещи вече към организацията ще преминат редица обучения, които да ги запознаят с основни правила и изисквания за полагане на доброволен труд, принципи и методи на доброволната работа, специфика при работа с деца, възрастни хора и хора в институция. Доброволците ще посещават социални и културни институции в града, пенсионерски клубове и читалища, както и ще участват в кампании и инициативи, организирани от фондацията.

АКТУАЛНО