ДЕН НА БАЩАТА

ДЕН  НА  БАЩАТА

ДЕН  НА  БАЩАТА

i287801_w648

            Всяка година милиони хора в целия свят отбелязват Деня на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културни, религиозни и социални различия, хората са обединени от желанието да отбележат важната роля, която бащата, дядото, вуйчото и всички значими за децата мъже от семейния кръг имат за тяхното пълноценно развитие. Участието на бащите (биологични, осиновители или с друга бащинска роля) в живота на децата им помага да имат по-добри приятелства, по-добри резултати в училище, по-пълноценни отношения с възрастните. Децата с ангажирани бащи са по-здрави, имат по-малко проблеми с поведението, са с по-малък риск да употребяват наркотици, да станат жертва на насилие или насилници, и най-важното – имат добро самочувствие и реализация в живота.

          В „Ден на Бащата“ взимат участие над 30 организации, партньори в кампания „Да бъдеш Баща“ от цялата страна, които подкрепят активното включване на бащите (значимите за детето мъже) в грижите за деца чрез разнообразни дейности и инициативи.

          Фондация „Подари усмивка“ се включва в инициативата за отбелязване на Деня на бащата. На 21.06.2015г. в Димитровград от 10 до 12 часа в парк „Н. Вапцаров“ ще бъде организиран спортен празник, в който са поканени да се включат отбори, съставени от деца и бащи или друг значим за детето мъж.