Заключителна конференция

На 25.03.0216г. се постави финалът на проекта „Доброволците променят света“

В рамките на него бяха набирани желаещи да положат обществено полезен труд.

В зала „Гросето“ днес бяха отчетени дейностите, в които доброволците са се включили за последната година –  работа в Детско отделение на МБАЛ „Св.Екатерина“, в Дневния център за деца с увреждания, в Историческия музей, Градска библиотека „П.Пенев“, инициативи, свързани с възрастните хора, подготовка на благотворителни базари и др.

Към момента 34 са хората към фондацията, ангажирани с общест вено полезен труд в различни инициативи, отчете Наталия Делчева . Припомни, че освен различните дейности, в които са се включили доброволците, те са преминали и обучение.

Делчева отправи благодарности към Община Димитровград за подкрепата и разбирането. Да има повече доброволци, които да помагат на хората в нужда, пожела шефът на Хуманитарния отдел в Общината Антоанета Шаркова. Мнения споделиха участници в проекта и партньори в работата с „Подари усмивка“.

Проектът стартира в края на януари 2015 г.  Той е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и е на стойност 18 841 евро. 45670356792025272   52691281631356104