Какво е да си доброволец?!?

Доброволец е човек, който по собствено желание се заема с някаква работа или участва с нещо при извършването на дадени дейности. „Доброволец“ е обратното на наемник – човек, който поема отговорност да свърши някаква работа срещу заплащане с пари или друг вид възнаграждение.

Доброволецът върши своята работа безвъзмездно, без да очаква някаква награда или заплащане за свършеното. Най-често наградата за усилията се явява добрата дума, признанието, похвалата от страна на околните хора или други доброволци.
Ако наистина искаме да създадем едно зряло и отговорно поколение, то неминуемо трябва да насочим усилията си към участие на младите хора в различни доброволчески инициативи.
Центъра за работа с доброволци към Фондация „Подари усмивка” има за цел да развива и насърчава полагането на доброволен труд на територията на община Димитровград. За целта ЦРД набира и обучава доброволци, свързва ги с места и хора, където биха могли да се чувстват полезни и значими.

       Дейности, в които доброволците могат да взимат участие

– Ателие за приложни изкуства. Ателието подготвя подаръци, картички, сувенири целогодишно. Насочено е към провеждане на арт-терапия за деца и лица, които имат нужда от социална интеграция и рехабилитация.
– Организиране и провеждане на тематични Благотворителни базари.
– Организиране и провеждане на различни мероприятия и инициативи, насочени към работа с деца и техните семейства.
– Участие в организиране и провеждане на кампании с местно и национално участие.
– Подпомагане на деца и техните семейства, за които има риск от изоставяне в институция.

 – Участие в различни дейности на социални и културни институции в община Димитровград

Необходими документи

• Заявление
• Свидетелство за съдимост /за лица над 18 години/
• Декларация за съгласие от родител /за лица под 18 години/
• Препоръка от участия в доброволчески инициативи и мероприятия.

АКТУАЛНО