Минали проекти

 Проект „Доброволците, които променят света“

10404876_10152506190787440_4374380819409908755_n

Целта на проекта бе да се популяризират ценностите на доброволчеството сред младите хора. на територията на община Димитровград. Повиши се обществената чувствителност и популяризиране на доброволчеството. Проведоха се теоретични и практически обучения, с цел повишаване знанията и уменията на младите хора за полагането на доброволен труд. Реализира се свързване на хората, желаещи да полагат доброволен труд с Детско отделение, към МБАЛ „Св. Екатерина“, Градска библиотека, Историческия музей, ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания и други социални институции . Изгради се и се разшири на дейностите на Центъра за работа с доброволци.

Проведоха се различни кампании, благотворителни базари за Рождество Христово, Великден, Деня на шоколада, седмица на детската книга, Нощ на музеите, солидарност между поколенията-многократно посетени  пенсионерски клубове и други.

Към центъра има набрани над 25 доброволеца – млади момичета и момчета, обучени и мотивирани да променят сета около себе си към по-добро!

Проектът се финансира от НЦЕМПИ по Национална програма за младежта 2011-2015 г, подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

 

Проект „Да бъда доброволец“

 

14660_10151301332047440_301006702_n                           380764_10151301335417440_1118987645_n
На 2.07.2012 г. фондация „Подари усмивка“ подписа договор с Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ за обучение на доброволци от 15-29 години, които ще работят на територията на детско отделение към МБАЛ „Св.Екатерина“.  По проекта от фондацията беше дарена компютърна конфигурация за децата в отделението.

Бяха набрани 17 доброволеца, които преминаха обучение от Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/, след което беше изготвен график, по който одобрените и обучени млади хора започнаха да работят и играят с децата в отделението. Желанието ни е след приключването на проекта, в отделението да останат доброволци, които да продължат да играят и работят с децата, а друга част да започнат работа и занимания с децата от Дневния център за деца с увреждания.

На 5 декември – международният ден на доброволеца организирахме празник с доброволците – Доброволците празнуваха своя професионален празник.

На 24 декември  проведохме тържество с децата от Детско отделение по повод – Рождество Христово. Имаше много подаръци за децата, забавление, торта и сокчета, много радост и щастие в детските очички, и много усмивки.

Срок -2012-2013г.

 

      „Детска читалня Приказките на баба“

 

CAM_0023                      PENTACON DIGITAL CAMERA
Фондация „Подари усмивка” – реализира проект за детска читалня „Приказките на баба”, по Програма „Общностно развитие и граждански участие”, Фонд „Хората решават” на Фондация Работилница за Граждански инициативи, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
Инициативата имаше за цел да запознае най-малките деца с чудния свят на книгите. Да припомни на вече порасналите деца приказните герои и вълшебствата .Да подобри връзката между различните поколения. Да върне интереса към библиотеката като духовно и културно средище.
Четците се набираха в читалищата и Клубовете на хората от третата възраст, както и всеки, който иска да се върне в детството си с вълшебния свят на книгите.
Инициативата се проведе в Детската читалня на градската библиотека „Пеньо Пенев”.
В края на проекта се проведе конкурс на тема „Моят любим приказен герой”, в който всяко дете нарисува своя герой от приказка. Най- добрите творци бяха наградени.
Период на продължителност на проекта – месец септември 2010 г- месец февруари 2011 г.
Възрастните хора от пенсионерските клубове в общината, съвместно с Детската читалня изразиха желание да продължат да четат приказки на децата и след края на нашата инициатива

 

 

Проект „Възможност за учене“

1002545_10151922257197440_910388020_n
Проектът имаше за основна цел провеждането на кандидат-студентски курсове за кандидатстване във ВУЗ по български език и литература, биология и химия, през учебната 2013/2014г. за деца от семейства с нисък доход, сираци и полусираци, деца, излизащи от институция.
Курсовете  се проведоха в Димитровград от университетски преподаватели – проф. Дамянова и проф. д-р  Чернокожев от СУ  „Св.св. Кл. Охридски“. Преподаватели от катедрата по биология към Медицински университет – Пловдив проведоха  консултации два пъти в годината. Бяха дадени методически разяснения и насоки. Втората консултация съдържаше и проверка на знанията. Участниците в консултациите бяха поканени на информационния ден, организиран от МУ-Пловдив и безплатно участие в пробния тест по биология.

Беше организиран и пуснат DMS номер за набиране на средства за проекта.

Имаше възможност и за платено участие в курса . Съдействахме на вече приетите студенти пред фондации за кандидатстване за стипендии за издръжка и студентско кредитиране.

 

Проект „Училището- място на

толерантност и уважение“

 

P1040982                            P1040899

Фондация „Подари усмивка” – реализира проект “Училището – място на толерантност и уважение” в две училища ОУ“А.Константинов“ и ПГХХТ „Д-р Ас.Златаров“ , по програма „Дъга” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” в партньорство с Фондация Оук, Швейцария. Програмата е финансово подкрепа от Фондация Оук, Швейцария и Фондация Велукс, Дания.
Повишаване на капацитета на педагогическия персонал – педагогически съветници, учители, работещите в местната Комисия на детето, Отдел закрила на детето, МКБППМН, ЦОП чрез специализирано обучение
Изработване и отпечатване на брошури, плакати, флаери по превенция на насилието и разпространението им в училищата
Провеждане на кръгли маси, публикуване на статии и публикации в местните медии, с цел повишаване на чувствителносстта на общността към проблема.
Разработване на методическо ръководство, в помощ на педагогическия персонал и институциите, работещи по превенция и справяне с формите на насилие.
Обучения, насочени към учениците в общността, на които да бъдат запознавани с видовете прояви на насилие, начините за справяне с гнева и агресията помежду им, повишаване на толерантността и приемането на по-слабите и различните между тях.
Разработване и приемане на Етичен кодекс за поведение в училище. Дефиниране на понятия за „насилие”, „гняв”, „агресия”, „взаимопомощ”, „добро”, „приятел”.
Беседи и специализирана работа с учениците в часа на класа по проблемите на насилието и агресията.
Провеждане на спортни и извънкласни дейности, с цел повишаване на взаимната толерантност и уважение между учениците, обхващащи децата от двете училища, с които ще се работи по проекта, както деца от училищата в общината. От началото на учебната 2012 година в ОУ „Алеко Константинов“ започнахме занимания с децата по темата за безопасен интернет, чрез интерактивна игра „Флашко в страната на спамчетата“.
Основната цел на проекта е: Да се създадат условия за намаляване на проявите на насилие сред подрастващите в училищното общуване чрез превенция и изграждане на училищна среда на не насилие и толерантност с участието на цялата училищна общност.
Период на продължителност на проекта – месец април 2011 г- месец май 2013г. – 25 месец.

Срок-2011-2013г.

АКТУАЛНО