Мисия

Мисия на неправителствената организация

          Водени сме от стремежа и желанието да променим света за хората, загубили надежда, спрели отдавна да се усмихват и мечтаят. Да върнем вярата им. Искаме да споделим вярата си в Бог, не само с думи, но и с делата, които вършим.

Цели на организацията

  • Да подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, детски градини, старчески домове, църкви, затвори, бедни семейства и др.
  • Да подпомага легално пребиваващите в страната емигранти и чужденци като им осигурява подслон и посреща други крайно необходими нужди, свързани с предстоя им в Република България.
  • Да издирва лица изпаднали в крайна нужда като непосредствено ги подпомага.
  • Да открива и подпомага нови социални центрове.
  • Да подпомага други не стопански организации със сходни цели.
  • Да организира и финансира семинари, курсове, конференции и дистанционни обучения, свързани с развитието и усъвършенстването на инициативността на младите хора и тяхната реализацията .
ДУМИ ИЗПИСАНИ ПРЕД ПАРАКЛИСА В ДОМА НА МАЙКА ТЕРЕЗА В КАЛКУТА

„Ние не сме тук заради работата . Тук сме заради Исус. Вършим всичко за Него . Преди всичко сме вярващи. Не сме нито социални работници, нито учители, нито медицински сестри или лекари – ние сме вярващи сестри. Служим на Исус в лицето на бедните, грижим се за Него, храним Го, обличаме Го, навестяваме Го, съзирайки Го в бедните, отхвърлените, болните, сираците, умиращите.

Всичко което вършим – нашата молитва, нашата работа, нашето страдание са за Исус. Животът ни няма друг смисъл или мотивация. Това е нещо което повечето хора не разбират.“

АКТУАЛНО