ПОМОГНЕТЕ ДА ОСТАНА У ДОМА

Проект „Помогнете да остана у дома“

548008_10151308948332440_772413669_n

 

Предоставяме материална, психологическа помощ и подкрепа на деца в риск и техните семейства.

Съвместно със социални работници от Отдел закрила на детето изготвяме индивидуални планове за работа по всеки отделен случай, в който се описват начините за работа, мерките на закрила и подпомагане. Спешно се закупуват и осигуряват хранителни продукти, памперси, лекарства, дрехи, мебели, печки-готварски, отоплителни, детски играчки, детски колички, памперси, адаптирани млека, каши и много други. Посещаваме домовете на децата, родилно отделение. Осигуряваме помощ на семейства с ниски доходи, които живеят в лоши битови условия, малолетни и непълнолетни майки, многодетни семейства с настанени деца/дете в институция, подкрепа на семейства за реинтеграция, помощ при настаняване на деца при близки и роднини, подкрепа на приемни семейства.

За изминалите 8 години сме помогнали на над 240 деца да останат при семействата си, без да преживеят болката на изоставянето!

Благодарение на съвместната работа на специалистите от фондацията, Отдел закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“  и Отдел по социална и хуманитарна дейност към Община Димитровград,  изоставяните деца са намалели значително!

Това е основния проект на фондацията ни и е пряко свързан с нашата мисия! Финансирането е изключително трудно, но се справяме предимно с кампании за набирането на всичко необходимо.  От благотворителните базари събираме между 500 до 800лв. на година, с които закупуваме допълнителни неща за децата и техните семейства.

Необходимата сума за година е 12 000 лв.

Срокът е текущ!

Обединена Българска Банка – Димитровград
IBAN: BG40UBBS88881000916293

Фондация“Подари Усмивка“

One thought on “ПОМОГНЕТЕ ДА ОСТАНА У ДОМА

Comments are closed.

АКТУАЛНО